Selvitykset ja määrittelyt

Palvelumme pitää sisällään monenlaisia kokonaisuuksia, kuten esiselvitykset, hankintamäärittelyt, kustannus- ja hyötyanalyysit, markkinakartoitukset ja nykytilan arvioinnit. Työn sisältö ja rajaus sovitaan aina asiakkaan kanssa projektin aloituksen yhteydessä tapauskohtaisesti.

Kohderyhmänä ovat asiakkaat, jotka tarvitsevat tukea toimintansa kehittämistä tukeviin hankkeisiin. Palvelun laajuus voi vaihdella tarpeen mukaan muutamasta viikkotunnista täysipäiväiseen toimintaan.

Palvelu sisältää seuraavat tehtävät:

  • Tausta-aineiston kerääminen sekä asiakkaan omasta organisaatiosta että muualta
  • Säännöllinen etenemisen seuraaminen yhteisissä kokoontumisissa
  • Nykytilan kartoitus ja vaihtoehtoiset ehdotukset uusiksi toimintatavoiksi
  • Johtopäätökset ja yleiset kehittämisehdotukset
  • Loppuraportointi

Yhteyshenkilö on Pekka Nieminen, sähköposti: pekka.nieminen@netum.fi