Projektin hallinta

Toimimme asiakkaan tukena projektien määrittelyssä, suunnittelussa, toteuttamisessa ja projektitoiminnan kehittämisessä. Kohderyhmänä ovat asiakkaat, jotka tarvitsevat apua esimerkiksi toiminnan kehittämisen aktiviteettien jakamisessa projekteiksi, projektien sisältöjen määrittämisessä ja johtamisessa sekä projektitoiminnan kehittämisessä.

Palvelu toteutetaan parhaiten projekteina, joiden sisältö sovitaan asiakkaan kanssa projektin aloituksen yhteydessä. Projektipäällikköpalvelu sisältää esimerkiksi seuraavia tehtäviä:

  • Projektien suunnittelu
  • Projektitoiminnan kehittäminen ja projektiohjeistuksen laatiminen
  • Toiminnan kehittämisen aktiviteettien jakaminen tarkoituksenmukaisiksi projekteiksi
  • Projektien seurannan ja ohjaamisen kehittäminen, esim. projektien auditointi
  • Projektitoiminnan koulutus

Yhteyshenkilö on Jari Takala, sähköposti: jari.takala@netum.fi