Laatu ja prosessit

Palveluumme kuuluu johtamisjärjestelmän itsearvioinnin läpivieminen, toimintaprosessien nykytilan kartoitus ja mallintaminen, organisaation vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen sekä tuki toiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja mittaamiseen.

Kohderyhmänä ovat asiakkaat, jotka tarvitsevat riippumatonta ulkopuolista apua esimerkiksi toiminnan nykytilan kartoitukseen, kehittämiskohteiden tunnistamiseen sekä prosessimittareiden käyttöönottoon. Palvelu auttaa asiakasta saamaan kokonaiskuvan organisaation vahvuuksista ja kehitysalueista sekä antaa työkalut toiminnan kehittämiseen.

EFQM-mallin mukaisessa itsearvioinnissa asiantuntija esittelee EFQM-mallin ja tarjoaa mahdollisuuden perehtyä sen sisältöön, työkaluihin ja hyötyihin. Seuraavassa vaiheessa organisaatio toteuttaa itsearvioinnin ja pääsee sitä kautta käsiksi toimintojen nykytilaan ja kriittisimpiin kehityskohteisiin. Asiantuntija toimii itsearvioinnin tukena sen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Prosessien nykytilan ja tavoitetilan mallintamisessa asiantuntija esittelee erilaisia tapoja kuvata prosesseja sekä ohjaa ja toteuttaa prosessien mallinnuksen. Mallintamisen tavoitteena on mitata, ohjata ja parantaa prosessin vaikutusalueen laatua, tehokkuutta ja tuottavuutta. Asiantuntija avustaa suorituskykymittareiden määrittelyssä organisaation strategiasta lähtien.

Yhteyshenkilö on Anna Tuominen, sähköposti: anna.tuominen@netum.fi