Kokonaisarkkitehtuuri

Toimimme asiakkaan tukena kokonaisarkkitehtuurin suunnittelussa sekä projektien arkkitehtuurityössä. Kohderyhmänä ovat asiakkaat, jotka tarvitsevat kokonaisarkkitehtuurin ja sen osa-alueiden kehittämiseen jatkuvaluonteista apua, mutta eivät välttämättä tarvitse päätoimista kokonaisarkkitehtiä. Palvelumme auttaa asiakasta arkkitehtuurin nykytilan kartoittamisessa, kehittämistarpeiden tunnistamisessa ja tavoitetilan suunnittelussa sekä organisaation toiminnan kokonaisvaltaisessa kehittämisessä. Konsulttimme on kokenut ja sertifioitu (TOGAF Certified) kokonaisarkkitehtuurin asiantuntija.

Kokonaisarkkitehtipalvelu sisältää esimerkiksi seuraavia tehtäviä:

  • Kokonaisarkkitehtuurin tai jonkin sen osa-alueen lähtötason arviointi, kehittämiskohteiden tunnistaminen ja kehittämistoimien suunnittelu
  • Arkkitehtuurilinjausten, -periaatteiden ja ohjeistuksen laatiminen
  • Kokonaisarkkitehtuurikuvausten laatiminen ja hallinnointi
  • Kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnittelu ja liittäminen organisaation vuosisuunnitteluun
  • Koulutukset organisaation eri toimijoille (esim. JHS 179 -menetelmä)
  • Kokonaisarkkitehtuurin kehittämistoimien koordinointi ja johtamisen tukeminen

Yhteyshenkilö on Olavi Köngäs, sähköposti: olavi.kongas@netum.fi.