Hankinnat

Julkisiin hankintoihin liittyvät konsultointipalvelut kattavat koko hankintaprosessin hankinnan kohteen määrittelystä sopimusneuvotteluissa avustamiseen ja tarvittaessa toimituksen valvontaan. Tunnemme erittäin hyvin julkisten hankintojen säännökset ja menettelytavat sekä yleiset sopimusehdot. Olemme käyttäneet hankintakonsultoinnissa kaikkia hankintamenettelyjä.

Asiakkaan kanssa tiiviissä yhteistyössä toteutettavissa toimeksiannoissa on seuraavia osia:

  • Hankinnan kohteen määrittely ja tarjonnan selvittäminen
  • Tarvittaessa teknisen vuoropuhelun järjestäminen
  • Hankintamenettelyn valinta ja menettelyn mukaisen prosessin aikataulutus
  • Toiminnallisten ja teknisten vaatimusten määrittely
  • Tarjouspyynnön laatiminen
  • Taloudelliset ja sopimuksiin liittyvät ehdot
  • Tarjouskilpailun läpivienti
  • Tarjousten arviointi ja vertailut päätösesitystä varten
  • Sopimusneuvotteluissa avustaminen

Yhteyshenkilö on Olavi Köngäs, sähköposti: olavi.kongas@netum.fi