Asianhallinta

Asianhallinnan konsultointipalvelumme kattaa SÄHKE2-mukaisen tiedonohjaussuunnitelman (TOS) ja/tai paperimuotoisen arkistonmuodostamissuunnitelman (AMS) laadinnan. Kohderyhmänä ovat asiakkaat, jotka tarvitsevat apua tiedonohjaussuunnitelman ja arkistonmuodostussuunnitelman laatimisessa. Konsultti tarjoaa vetoapua työpajatyöskentelyyn ja tukea käytännön työhön. Konsulteillamme on laajaa kokemusta vastaavanlaisista projekteista.

Palvelu sisältää seuraavat tehtävät:

  • Tuki- ja ohjausprosessien tiedonohjaussuunnitelma tai arkistonmuodostussuunnitelma
  • Taustamateriaalien kerääminen
  • Mahdollinen aiempien arkistonmuodostussuunnitelmien muunnos TOSsiksi
  • Arkistonmuodostussuunnitelman / tiedonohjaussuunnitelman työstäminen, läpikäynti ja tarkastus
  • Työn mallinnus jatkoa varten
  • Loppuraportointi

Yhteyshenkilö on Heli Salmi, sähköposti: heli.salmi@netum.fi