Tietojärjestelmien elinkaaripalvelut

Asiakkaamme voivat nukkua yönsä rauhassa. Valvomme, että järjestelmät toimivat ja että ne ovat tietoturvallisia. Autamme ja palvelemme järjestelmien käyttäjiä.

Järjestelmien hallinta

Huolehdimme asiakkaiden tietojärjestelmien hallinnasta, valvonnasta ja ylläpidosta. Palvelut toimivat ”yhden luukun” -periaatteella. Help desk on keskitetty yhteydenottopiste sekä asiakkaan yhteyshenkilöille että valvotuista koneista saaduille ilmoituksille ja hälytyksille. Ilmoitetut ja havaitut tapahtumat kirjataan tuotannonohjausjärjestelmään priorisoituina. Priorisoinnin ja vaadittavan asiantuntemuksen perusteella tapahtuma ratkaistaan pääsääntöisesti päivystyspisteessä. Tarvittaessa tapahtuma ohjataan sisäisesti erityisasiantuntijan hoidettavaksi tai otetaan yhteys laitteisto- tai ohjelmistotoimittajaan.

Netum tekee myös järjestelmien kehittämiseen ja suorituskyvyn optimointiin liittyviä konsultointipalveluja.

Järjestelmien valvonta

Huolehdimme asiakkaidemme tietojärjestelmien toiminnan seurannasta sekä tietokantojen varmistuksista ja palautuksista. Palvelinlaitteistot voivat olla asiakkaan tiloissa, kolmannen osapuolen palvelinhotellissa tai pilvipalvelussa. Netumilla on valvomo, josta henkilötyönä ja automatiikalla valvotaan järjestelmien toimivuutta loppukäyttäjän kannalta katsottuna.

Identiteetin- ja pääsynhallinta (IAM)

Teemme IAM-ratkaisuja jatkuvana palveluna. Sähköisen asioinnin yleistyessä lähes kaikilla organisaatioilla on tarve hallita oman henkilökunnan lisäksi myös asiakkaiden ja toimittajien käyttäjätietoja ja käyttöoikeuksia. Henkilökunta odottaa pääsevänsä kertakirjautumisella kaikkiin tarvitsemiinsa palveluihin ja vastaavasti asiakkaat olettavat, että yksi tapa tunnistautua riittää toimittajan palvelujen käyttöön.

Netum tarjoaa kattavasti IAM-palveluja konsultoinnista ja toteutuksesta aina SaaS-palveluna tuotettuihin kokonaisratkaisuihin. Ratkaisujen toteutuksessa on käytössä mm. Microsoft AD, ADFS ja Efecte Identity.

IAM-ratkaisulla saavutettavia etuja ovat mm. hallinnoinnin tehostuminen, tietoturvallisuuden parantuminen ja työn tehostuminen.

Tekninen tietoturvallisuus

Tarjoamme tietoturvallisuuden teknisiä ratkaisuja jatkuvana palveluna. Netumilla on pitkä kokemus IT-palvelujen tuotannon tietoturvallisuudesta. ISO/IEC 27001:2013 vaatimusten mukaisesti sertifioitu tietoturvallisuuden hallintajärjestelmämme kattaa asiakkaillemme tuotettavat järjestelmien ja tietoliikenteen valvonta-, hallinta- ja käyttöpalvelut. Kokemus omasta toiminnasta antaa pohjaa asiakkaille toimitettaviin palveluihin. Asiantuntijamme toimivat asiakkaan tukena projekteissa tai jatkuvaluonteisesti.

Palveluihimme kuuluvat mm. etäkäyttöyhteydet, virustorjunta, muut asiakaskohtaiset tietoturvaratkaisut.