Case EURA 2014

”Netum on ollut luotettava yhteistyökumppani ja pystynyt vastaamaan hyvin muuttuviin tarpeisiimme”.
Työ- ja elinkeinoministeriö

Netum on toteuttanut asiakkaalle selainpohjaisen EURA 2014 EU:n rakennerahastojärjestelmän, jonka avulla asiakas voi hallinnoida ja valvoa 1,3 miljardin euron rakennerahasto-ohjelman EU-rahoitusta Suomessa ohjelmakaudella 2014 – 2020.

Netum on toteuttanut EURA 20214 –järjestelmään useita integraatioita, mm. TUKI 2014- ja EVAL-järjestelmiin, jotka mahdollistavat myöntövaltuuksien ja rahan käytön keskitetyn seurannan EURA 2014 –järjestelmässä tietyiltä osin reaaliajassa. Myös maksuliikenne- ja kirjanpitointegraatio on toteutettu.

Laaja projekti on toteutettu onnistuneesti useassa tiimissä, ketterän kehittämisen menetelmiä käyttäen. Projektissa on ollut mukana kymmeniä eri osa-alueiden osaajia. Projektin toimintaympäristö on nopeasti muuttuva ja sidoksissa tiiviisti lainsäädäntöön.


Arkisto: Asiakkaat